Bilgi Merkezi

Mobilyada daha kısa sürede daha az insan gücü ile daha çok ürün yapmayı hedefleyen yeni üretim anlayışına en fazla cevap veren panel mobilya sektörü, resmi olarak açıklanmasa da geçen yıl yaklaşık 6 milyar TL’lik üretime imza attı.

Ana sektörü konumundaki mobilyanın makine ihtiyacına cevap vererek onun gelişimine itici güç olan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü, 15 yıllık dönemde ana sanayisi mobilya ile birlikte dikkat &cc...

Türkiye’nin 2014 yılı tahmini verilerine bakıldığında, üretimin bir önceki yıla göre yaklaşık % 4 oranında artarak 182 Milyon USD’den 190 Milyon USD’ye ulaştığı değerlendirilmektedir.