AİMSAD, nitelikli işgücü için çalışmalarını sürdürüyor

AİMSAD, nitelikli işgücü için çalışmalarını sürdürüyor

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü yükseltmenin en önemli anahtarlarından biri, reel sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması yoluyla verimliliğin artırılması olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da tüm sektörlerdeki yüzlerce meslek grubuna kalifiye meslek elemanı sağlayan mesleki ve teknik eğitim kurumları sağlıyor.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının makine, teçhizat ve otomasyon sistemlerinin gelişen teknoloji, değişen uluslararası standartlar ve piyasa ihtiyaçlarına paralel biçimde geliştirilerek yenilenmesi ise bu süreçte büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu kurumların özel sektöre nitelikli eleman sağlama işlevini tam yerine getirebilmesi için eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaçları ile uyumunun artırılması gerekiyor.

Bu ihtiyaç ve nedenler göz önüne alınarak nitelikli mesleki ve teknik eğitim için başlayan sanayi ve okul iş birliği tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir heyecan içerisinde 2015 yılında 8 pilot okul ile hayat geçirilen proje devamında 16 okula ulaştı ve yakın zamanda da kapsamı 30 okulun üzerine çıkarılacak. Proje çerçevesinde 17 Kasım tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Cemile Sultan Korusu tesislerinde “Okul Sanayi İş Birliği Vizyonu” konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde Haydarpaşa EML ile eğitim konusunda işbirliği yapmaya hazırlanan AİMSAD da katıldı. İTO’nun Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesine paralel olarak çalışmalar yapan AİMSAD’ı toplantıda Genel Sekreter Arif Onur Kaçak temsil etti.

Üç alanda iş birliği

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi, sektör temsilcisi kurumlar, odalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliği başta olmak üzere geniş katılımlı bir çalışmayı gerektiriyor.

Teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam olmak üzere üç başlık altında hayata geçirilen proje hayli aşama kaydetti. Ayrıca projeyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alt yapısının güçlendirilmesi, meslek alanındaki güncel uygulamalar ile yeniliklere dair deneyimlerin paylaşılması ve mesleki eğitim kurslarının açılması hedefleniyor.
Mesleki ve teknik eğitim üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir konu. Yeterliliklere sahip meslek okullu gençlerin potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmak, iş dünyasının en önemli beklentilerinden olan nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm getirmek, bu projenin temel amaçlarını oluşturuyor.

Sosyal Medyada Paylaşın