MAKTEK 28. Toplantısı yapıldı

MAKTEK 28. Toplantısı yapıldı

2006/42/AT sayılı Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıda alt çalışma gruplarının çalışmaları, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi (2017-2020), yatırım teşvik mevzuatları görüşüldü.  Ayrıca KOSGEB destekleri, Endüstri 4.0 konusunda yapılmakta olan çalışmaları, makine sektörüne yönelik olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gibi konuların da  ele alındığıMAKTEK’in 28. Toplantısı; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM) uhdesinde gerçekleştirildi.

Sosyal Medyada Paylaşın