EUMABOIS – Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu

EUMABOIS – Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu

Avrupa ülkelerinde ağaç işleme sektöründe faaliyet gösteren 13 ülke derneği ile 2 firmayı bir araya getiren Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS); Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’nin (AİMSAD) 6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmasını takiben AİMSAD’a özel bir davet mektubu göndererek; AİMSAD’ı 2014 yılı Genel Kurul Toplantısı’na katılmaya ve EUMABOIS Üyesi olmaya davet etmiştir.

Davete icabet ederek 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde İtalya’nın Verona  kentindeki Palazzo Victoria Hotel’de gerçekleştirilen 2014 yılı EUMABOIS Genel Kurulu’na katılan AİMSAD, bu toplantıda Türkiye’yi ilk defa temsil etmiş ve 29 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen ilk AİMSAD Genel Kurulu’nda üyelerinden da yetki alarak 2014 yılı Eylül ayı sonu itibariyle EUMABOIS’e üye olmuştur.

 

EUMABOIS Hakkında

EUMABOIS, 1999 yılında Belçika’nın Brüksel kentinde kurulmuştur. Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisi imalatçıları tarafından Avrupa ülkelerinde tesis edilmiş olan sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği, federatif yapıda bir çatı meslek örgütüdür. Kar amacı gütmeyen EUMABOIS’in genel sekreterliği, halihazırda Milano’da yerleşik bulunan İtalyan Ağaç İşleme Makineleri ve Takım İmalatçıları Derneği (ACIMALL) tarafından yürütülmektedir.

Avrupa genelinde temsil ettiği toplam 800 imalatçı firma ile dünya üzerindeki sektörel üretim ihtiyacının % 56’sını karşılayan EUMABOIS, üyelerinin ticari çıkarlarını gözetmeyi; teknik ve ekonomik sıkıntılarına, fuarlara katılım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin sorunlarına uygun çözümler geliştirmeyi ilke edinmiştir. Tecrübeli girişimcilerin bir araya geldiği, enteraktif bir bilgi paylaşım platformu olmayı hedefleyen EUMABOIS ayrıca; sektör adına muhtelif istatistiki çalışmalar ve pazar araştırmaları yürütmekte, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenleyerek bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

 

EUMABOIS’in Temel Organları

  • Genel Kurul: EUMABOIS Genel Kurulu, ulusal dernek temsilcileri ve genel sekreterlerinden oluşmakta; yılda bir kez ve dönüşümlü olarak her yıl farklı bir üye ülkede toplanarak federasyon politikalarını belirlemektedir.
  • Yönetim Kurulu: EUMABOIS Yönetim Kurulu, 15 üye dernek ve 1 münferit firmayı temsil etmek üzere seçilen 5 üyeden oluşmakta ve yılda iki kez toplanmaktadır. Yönetim Kurulu, gerek görmesi halinde daha sık da toplanabilmektedir.

EUMABOIS Başkanı, federasyonun başıdır. Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmekte ve EUMABOIS’i önemli tüm etkinliklerde temsil etme yetkisine sahip bulunmaktadır.

  • Genel Sekreterlik: EUMABOIS Genel Sekreterliği, EUMABOIS’in icra organıdır. EUMABOIS Yönetim Kurulu’na bağlı olarak; EUMABOIS Başkanı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda EUMABOIS Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesi ve genel işleyişin yürütülmesi konularında görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve serbest danışmanlar ile birlikte teknik ve standardizasyon ile ilgili projelerin geliştirilmesinden ve yürütülmesinden de sorumludur.

 

EUMABOIS’in İhtiyari Organları

  • Takımcılar Komitesi: EUMABOIS Takımcılar Komitesi, başlıca Avrupa ağaç işleme takımları imalatçılarından oluşan; yılda bir kez ve genelde belli başlı sektör fuarlarında toplanan ihtiyari bir komitedir. EUMABOIS Takımcılar Komitesi’nin Başkanlığı, halihazırda LEUCO AG firmasının Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Şirket Müdürü Daniel SCHRENK tarafından yürütülmektedir.

 

  • Fuar Komitesi: EUMABOIS Fuar Komitesi, başlıca Avrupa ağaç işleme makinesi imalatçılarından oluşan ve yılda bir kez toplanan ihtiyari bir komitedir. Komite, EUMABOIS tarafından desteklenecek fuarların değerlendirilmesinden ve belirlenmesinden sorumludur.

 

EUMABOIS Üyeleri

EUMABOIS’in üye ülke ve dernek listesi aşağıda yer almaktadır:

Üyesi olan ulusal dernekler üzerinden toplamda 800 firmayı temsil eden EUMABOIS, yaklaşık 7 milyar Avro değerinde iş ve ticaret hacmi yaratmakta ve bu ciro dünya genelindeki ağaç işleme makineleri ve yan sanayi ürünleri imalatının % 56’sına tekabül etmektedir. 

EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçisi

 

Sosyal Medyada Paylaşın