Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti

Mesleki Etik Kurulu ve Hakeme Heyeti Görev ve Yetkileri:

  • Tüzüğün 9. ve 37. Maddeleri’nde belirtilen koşullar uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından kendisine tevdi edilen konuların görüşülerek kararın yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi
  • Dernek üyelerinin birbirleri hakkındaki şikayetlerinin, özellikle serbest rekabet koşullarını ve Dernek üyelerinin birbirlerinin kişisel ve ticari itibarlarını zedeleyecek davranışlar ile ilgili şikayetlerin tetkik edilip, ayrıca taraflar toplantıya davet edilerek şikayet ve savunmalarının dinlenerek tarafların öncelikle ve ivedilikle uzlaştırmaya çalışılması, uzlaşma mümkün olmadığı takdirde kararın yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi
  • Üçüncü şahısların Dernek üyeleri hakkındaki şikayetlerinin tetkik edilip görüşülerek kararın yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi

Sosyal Medyada Paylaşın