Üyelik Başvurusu

Derneğimize asli üye olarak sadece, ağaç işleme makineleri ve bu makinelerde kullanılan bileşen, yedek parça, yazılım ve benzeri yardımcı yan sanayi mamulleri konusunda üretim, ithalat, ihracat, ticaret yapan ve satış sonrası servis hizmeti sağlayan tüzel ve gerçek kişi kuruluşlardan aşağıdaki şartları haiz olanlar üye olabilirler.

 

 • Üretici Firmalar:
 1. En az 1 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
 2. Firmanın, makine imalatçısı olması halinde, ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması,
 3. Şirketi, AİMSAD’da temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması.

 

 • Mümessil Firmalar:
 1. En az 2 yıllık şirket (tüzel kişi) olmak,
 2. Üretici firmadan alınmış güncel Mümessil, Distribütör ve/veya Yetkili Satıcılık Belgeleri’ne veyahut da üretici firma antetli ve onaylı resmi bir yazıya sahip olmak,
 3. Üreticilerinin, makine imalatçısı olması halinde, ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması,
 4. Şirketi, AİMSAD’da temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması.

 

 • Satış Sonrası Servisler:
 1. En az 2 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
 2. Firma sahibinin konusunda uzman, en az Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu olması ya da yanında bu nitelikleri haiz en az 1 teknik eleman çalıştırıyor olması,
 3. Şirketi, AİMSAD’da temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması.

 

Yukarıdaki şartlara haiz olup, Tüzük hükümlerine göre asli üye olmak isteyen tüzel ve gerçek kişi işletmeler, Dernek Yönetim Kurulu’na başvururlar. Başvuru yazılı olup Dernekçe hazırlanmış üye giriş beyannamesini doldurmak, imzalamak ve Dernek Genel Sekreterliği tarafından bildirilen bilgi ve belgeleri iletmek suretiyle olur. 

Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe tavsiye edilmediği sürece, müracaat sahibinin en az iki üye tarafından tavsiye edilmesi zorunludur. Müracaatlar ayrıca tüm üyelere e-posta ile duyuru yapılarak başvuru hakkında varsa görüşleri talep edilir.

Müracaatı uygun görülenlerin üyeliğinin kesinleşmesi için o yıl için belirlenen üye giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi, üyelikleri ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı’nı takiben gönderilen kabul yazısını aldıkları tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ödemeleri zorunludur. 

Üyelik Başvurusu yapmak isteyen firmalar İletişim sayfamızda AİMSAD Genel Sekreterliği ile irtibata geçebilirler.

 

Sosyal Medyada Paylaşın