AIMSAD Üye Duyuru No: 504
AIMSAD Üye Duyuru No: 504

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Eko tasarım Yönetmeliği çerçevesinde uyumlaştırdığı AB mevzuatı arasında yer alan, “Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)”in uygulama tarihinin sanayicilerden gelen talep üzerine 31.12.2022 tarihinden sonrasına erteleneceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Bu bağlamda, ilgili tebliğ ve eklerinin özellikle Toz Emme Cihazları Üreticisi üyelerimiz tarafından incelenerek, belirtilen tarihten itibaren önlemlerini almaları gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Not: Tebliğ ve ekler için Genel Sekreterliğimiz ile irtibata geçmenizi rica ederiz.


Saygılarımızla,