AIMSAD Üye Duyuru No: 517
AIMSAD Üye Duyuru No: 517

Sayın Üyemiz,

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dair bilgi notuna ulaşmak için AİMSAD ile irtibata geçiniz

Yapılan düzenlemelerde özetle;

  1. Varlık Barışı uygulaması yeniden getirilmiş,
  2. Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan düzenlemeler yapılmış,
  3. Payları Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlerin kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanması öngörülmüş,
  4. Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda yapılacak vergi uygulaması düzenlenmiş,
  5. İhracatın teşvikini amaçlayan yeni bir teşvik unsuru getirilmiş,
  6. Vergi kanunlarında yer alan ve uygulama süresi 2020 yılı sonu itibariyle bitecek olan bazı geçici düzenlemelerin süresi uzatılmış,
  7. Başka kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet düzenlemesinin, gelir/kurumlar vergisi stopajını kapsadığının açıkça yer almadığı durumda, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında stopaj yapılması öngörülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.