AIMSAD Üye Duyuru No: 520
AIMSAD Üye Duyuru No: 520

Değerli AİMSAD Üyeleri,
 
14 Eylül 2020, Pazartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD)’nin idari ve mali belgeler üzerinden yapılan denetleme ve inceleme sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

1- Dernek, 2019 ve 2020 yıllarında, bilhassa pandemiye rağmen başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu çalışmaların neticelerini gerek Yönetim Kurulu özet kararları, gerek duyurular, gerekse yıllık faaliyet raporları ve basılı yayınlar aracılığıyla üyeler ile paylaşılması tarafımızca takdirle karşılanmıştır.

2- Dernek tüzüğünde yazılı, tutulması zorunlu defterlerin tamamının mevcut ve güncel olduğu görülmüştür.

3- Dernek defter ve kayıtları muhasebe usul ve esaslarına uygun olarak tutulmuştur.

4- Dernek işlemleri tüzük ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

5- Eylül ayı içerisinde yapılmış olması gereken 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın pandemi yasakları nedeniyle yapılamadığı anlaşılmış olup, yasakların kalkması ardından gerçekleştirilecektir.

6- 31.12.2019 tarihi itibariyle dönem gelirinin 254.798 TL, dönem giderinin ise 100.700 TL olduğu ve gelirlerin giderlere kıyasla 154.098 TL fazla olduğu görülmüştür.

7- 14.09.2020 tarihi itibariyle dönem gelirinin 217.356 TL, dönem giderinin ise 91.332 TL olduğu ve gelirlerin giderlere kıyasla 126,024 TL fazla olduğu görüşmüştür.

8- Dernek iktisadi işletmesi denetleme kapsamı dışında olup, usulen kontrol edilmiştir. Bu bağlamda; iktisadi işletme defter ve kayıtları muhasebe usul ve esaslarına uygun olarak tutulduğu ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüldüğü görülmüştür.

9- Son olarak denetlemelerimiz sırasında her türlü evrakların hazırlığında, başta Genel Sekreterliğimiz olmak üzere, AİMSAD Mali Müşavirliğine ve AİMSAD Yönetim Kurulu’na Denetleme Kurulu olarak ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Başarılı çalışmaların devamı dileği ile, 2019 ve 2020 yıllarına ait Denetleme Kurulu Raporunu değerli üyelerin bilgilerine sunarız. 23.11.2020

Denetleme Kurulu Üyeleri
Fehamettin Taşkaya, Bülent Esen, Ömer Baran


Saygılarımızla,