AIMSAD Üye Duyuru No: 540
AIMSAD Üye Duyuru No: 540

Sayın Üyemiz,

31.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat ile ilgili mevzuatlara ilişkin bilgiler aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

1- İthalat Rejimi Kararı:
Mevzuatta ithalat esasları güncellenirken, gümrük vergileri oranları da tekraren ilan edilmiştir. Detaylı bilgiler için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-1.pdf

2- İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar:
İthalatta 2020 yılı ve önceki dönemlerde getirilen ek vergiler bu mevzuatta toplanmıştır. Mevzuata bakıldığında ürünlere bağlı olarak, %10 ve %11 İGV (ilave gümrük vergisi) uygulanması söz konusudur. Mevzuattan, AB ülkeleri ile Venezuela, Tunus, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA Ülkeleri, Faroe Adaları, Fas, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, İsrail, Karadağ, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Singapur ve Şili menşeli ürünler muaftır. Bunların dışında kalan ülkelere ise İGV uygulanması hususu 2021 yılında da devam ettirilmiştir.

Geçici maddeler doğrultusunda, 01.01.2021 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ürünler için muafiyetler söz konusudur. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA’nın hukuki yürürlüğüne kadar bu ülkeden ithal edilen ürünlerin, “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi (gümrük vergisi ve toplu konut fonu) doğrultusunda teminat alınarak ithali yapılacaktır. STA’nın 2-3 hafta içerisinde yürürlüğe konması beklenmektedir. Detaylı bilgiler için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-2.pdf

3- “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9):
Tebliğ ve ekine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-8.htm linkinden ulaşabilirsiniz. GTİP numarası 8465 ile başlayan tüm ürünlerin ithalatında TAREKS uygulamasına tabii olması hususu aynen devam ettirilmiştir.

4- Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9):
Tebliğ ve ekine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-14.htm linkinden ulaşabilirsiniz. GTİP numarası 8465 ile başlayan tüm ürünlerin ikinci el olarak ithalatında uygulanan KG/CIF kıymet bedeli 20 USD olması hususu 2021 yılında da aynen devam ettirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD)
Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association