AIMSAD Üye Duyuru No: 542
AIMSAD Üye Duyuru No: 542

Üyesi olduğumuz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nden Genel Sekreterliğimize gönderilen yazıda, İMSAD bünyesinde 18 adet komitenin faaliyet gösterdiği, bu komitelerin bir kısmının aylık online toplantılar gerçekleştirdiği, bir kısmının ise gündem oluşması halinde toplandığı ve bu çerçevede ilgili komitelere üyelerimizden katılım sağlamak isteyen kişilerin olup/olmadığı sorulmaktadır.

Aşağıda detayları belirtilen komitelerde yer almak isteyen üye temsilcisine / personeline ait, Firma Adı, Ad, Soyad, Unvan, E-Posta Adresi ve GSM bilgilerinin aimsad@aimsad.org adresine gönderilmesini rica ederiz.

Komitelerin mevcut üyeleri, detaylı bilgi ve Türkiye İMSAD Komite ve Çalışma Gruplarının İşleyiş Kurallarına Dair Usul ve Esaslar için linkini inceleyebilirsiniz.

Ar-Ge Komitesi
AR-GE politikaları lobi çalışmaları, sanayi-üniversite, sanayi-kamu işbirlikleri geliştirme çalışmaları, Sanayi Bakanlığı ile ilişkiler

Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu
TS825 Revizyon Çalışmaları takibi, üniversitelerde İnşaat Malzemelerinin Enerji Verimliliğine katkısı dersi çalışmaları, yenilenebilir enerji bilinçlendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları

buildingSmart Türkiye Çalışma Grubu
BIM, BIM kütüphanesi, buildingSmart Türkiye temsilciliği çalışmaları

Çevre Dostu Malzeme Komitesi
Üniversitelerde LCA ve malzeme dersi çalışmaları, ürün sertifikasyonu ve PCR çalışmaları, Sürdürülebilir İnşaat Terimleri Sözlüğü, Green Deal

Dış Ticaret Komitesi
Yurtdışı fuar işbirlikleri, hedef pazar ve mevcut pazar çalışmaları, dış ticaret finansmanı, sigorta, teşvik vb. bilgilendirme çalışmaları

Haksız Rekabeti Önleme Komitesi (Gündem oluşması halinde toplanır)
Sektördeki haksız rekabete neden olan problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalışmaları

İnşaat Malzemeleri Şartnameler Komitesi (Gündem oluşması halinde toplanır)
Yüksek Fen Kurulu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi hazırlanması ve revizyonları çalışmaları       
       

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
İnşaat Malzemesi Sektörü İSG İstatistik Raporu Çalışmaları, İSG Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışmaları

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi                                                   
Güvenli Yapılar Yol Haritası 1 revizyonu çalışmaları, Kentsel Dönüşüm Stratejileri Çalışmaları

KEY – Kentsel ve Endüstriyel Yenileme Çalışma Grubu
Yenileme pazarının canlandırılabilmesi için yapılacak bilinçlendirme, ürün geliştirme, reklam-tanıtım vb. çalışmaları, TTYD, AYD vb. işbirlikleri

Lojistik Komitesi
Lojistik ihtiyaçları, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, akıllı lojistik, lojistik merkezleri, lojistik verileri oluşturma çalışmaları

Mesleki Eğitim Komitesi                                                          
İnşaat malzemelerinin uygulamasına yönelik  mesleki eğitim, meslek standartları, mesleki yeterlilik belgeleri çalışmaları, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki Yeterlik Kurumu ile ilişkiler

Pencere ve Dış Kapı, Cam Komitesi (Gündem oluşması halinde toplanır)
Mevzuat Çalışmaları

Pazar Geliştirme Komitesi
Sektörü büyütmek, geliştirmek ve sektörde büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı çalışmalar

Sürdürülebilirlik Komitesi
Geleceğe Yatırım Ödülleri, Paylaşım Günü Etkinlikleri, Çevre, Enerji, iklim değişikliği politikalarına katkı sağlama çalışmaları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalışmaları

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Komitesi (Gündem oluşması halinde toplanır)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Değerlendirme çalışmaları

Yapı Kimyasalları Çalışma Grubu
Yapı kimyasalları sektöründeki haksız rekabeti önleme çalışmaları, Yapı Kimyasalları Kalite Takip Sitemi kurulması çalışmaları

Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu
Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği revizyon çalışmaları, yapısal yangın güvenliği bilinçlendirme çalışmaları 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD)
Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association