AIMSAD Üye Duyuru No: 555
AIMSAD Üye Duyuru No: 555

Sayın Üyemiz, 

22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7316 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen “Geçici Madde 13” ile, %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 ve 2022 yılları için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

•    2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25
•    2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23

Yasadaki düzenlemeye göre, bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen düzenleme, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD)
Woodworking Machinery Industrialists Association (AIMSAD)