Mobilya ve AİM sektörünün önem vermesi gereken ithalatçı: Fransa
Mobilya ve AİM sektörünün önem vermesi gereken ithalatçı: Fransa

Denizaşırı illeri, güçlü ekonomik yapısı, AB ülkeleri arasındaki konumu ile Fransa dünyanın önemli ekonomilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gerek mobilya gerekse ağaç işleme makine sektöründeki önde gelen ithalatçı ülkelerden biri olan Fransa, 2022 yılı sonunda 9,4 milyar dolarlık mobilya ithalatı, 310 milyon dolarlık da ağaç işleme makine ithalatına imza attı.

Metropolitan Fransa olarak adlandırılan, Fransa’nın Avrupa sınırları içinde bulunan bölümü, kıtanın batı bölümünde yer alıyor. Ancak Fransa; Kuzey Amerika, Karayipler, Güney Amerika, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus ve Antarktika’ya yayılan geniş bir coğrafyada çok sayıda il ve özel bölgeye de sahip. Bunlardan doğrudan Fransa’ya ait olanlar, denizaşırı iller olarak; kendi içlerinde bağımsız, savunma konusunda Fransa ile anlaşmalı olan ortak ülkeler ise collectivités d’outre-mer kısaca COM olarak adlandırılıyor.

17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünya genelinde uluslararası ilişkiler alanında önde gelen ülkelerden olan Kıta Fransa’sı, güneyde Akdeniz’den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi’ne, doğuda Ren Nehri’nden batıda Atlas Okyanusu’na kadar yayılan topraklarda yer alıyor. Fransa’nın Avrupa kıtasındaki komşuları ise Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra. Ayrıca Akdeniz’de İtalya’ya ait Sardinya Adası’ndan sadece 12 kilometre uzaktaki Korsika Adası da Fransa’ya ait. Sahip olduğu denizaşırı illerde de Fransız Guyanası aracılığıyla Brezilya ve Surinam’a, Saint Martin Adası aracılığıyla da Hollanda Antilleri’ne sınırı bulunuyor. Fransa, Manş Denizi’nde deniz yüzeyinin altından geçen Manş Tüneli’yle de Birleşik Krallık’a bağlanıyor.

Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir konumda yer alan Fransa, güneyde İtalya’nın sanayi merkezi olan Po ovasını, kuzeybatıda İngiltere’deki sanayi merkezilerini, güneyden İspanya’nın Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya’nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta yer alıyor.

İleri bir ekonomiye sahip

Dünya sıralamasında altıncı sırada bulunan nominal gayrisafi yurt içi hasılası ile Fransa aynı zamanda satın alma gücü paritesi ile ileri bir ekonomiye sahip ve gelişmiş ülkeler sınıfında yer alıyor. Avrupa Birliği kurucu üyelerinden biri olan Fransa, birlik üyesi ülkeler içinde yüzölçümü en büyük olan ülke. Birleşmiş Milletlerin de kurucu üyelerinden olan Fransa, Frankofon, G8 Zirveleri, Latin Birliği ve NATO’nun da katılımcılarından. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden biri olan ülke ayrıca 360 etkin savaş başlığı ve 59 nükleer santraliyle önemli bir nükleer güç.

Nüleer enerji santralleri nedeni ile karbon salınımı düşük

Dünyanın en sanayileşmiş ülkelerinden biri olmasına rağmen, Fransa, karbondioksit emisyonları açısından Kanada veya Avustralya gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Bunun nedeni ise elektrik üretiminin yüzde 75’ini oluşturan nükleer enerji santralleri. Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve büyük pazarı dolayısıyla önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülke. Ancak diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük düzeyde Ar-Ge yatırımları, yüksek vergi yükü ve ağır bürokrasisi nedeniyle yabancı sermaye çekmede gerçek potansiyelini yakalayamamakta, hatta Fransız firmaları Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın düşük vergi ve ucuz işgücünden yararlanmak için yurtdışına yatırım yapmaktalar Öte yandan Fransa en çok yabancı sermayenin sanayi yatırımı için geldiği ülkeler arasında birinci sıra yer alıyor. İşçi verimliliğinde ise dünyada 4. sırada yer alıyor.

Endüstri, ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının yüzde 80’inden fazlasını karşılıyor

Tarım ürünleri bolluğu ve çeşitliliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde birinci sırada, süt ürünleri açısından da dünyada dördüncü sırada yer alan Fransa, sanayi açısından da çok güçlü bir ülke. Endüstri, ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının yüzde 80’inden fazlasını karşılıyor. Ülkenin yüzde 3.3’ü tarım, yüzde 26.1’i sanayi, yüzde 70.6’sı hizmet sektöründe çalışıyor. Ülke sanayisi ise makine, kimyasal ürünler, otomobil, metalürji, uçak, elektronik, tekstil, gıda ürünleri, turizm üzerine dayalı.

İthalat ortakları; Almanya, Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD

Avrupa Birliği’nin kural koyucu ülkelerinden olan Fransa’nın en önemli ihracat ürünleri, makine ve taşımacılık araçları, uçak, plastik ürünler, kimyasallar, eczacılık ürünleri, demir-çelik ve meşrubat olarak biliniyor. Makine ve parçaları, araçlar, ham petrol, uçak, plastik ürünler, kimyasal ürünler ise ülkenin en çok ithal ettiği ürün grupları arasında yer alıyor. Almanya, İspanya, İtalya, birleşik Krallık, Belçika ve ABD ülkenin en önemli ihracat ortakları. Fransa’nın ithalat ortakları ise Almanya, Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD.

Avrupa’daki dördüncü en yüksek orman oranına sahip ülke konumunda

Yüzölçümünün yüzde 31’i ormanlardan oluşan Fransa, bu oran ile Avrupa’daki dördüncü en yüksek orman oranına sahip ülke konumunda. Topraklarında 140’tan fazla ağaç türü bulunan Fransa orman çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Türk ağaç işleme makine sektörünün en önemli hedef pazarları arasında yer alan Fransa, global mobilya sektörünün de önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Almanya ve İtalya’dan sonra Avrupa’nın üçüncü büyük pazarı olan Fransa, İngiltere ile birlikte tüm Avrupa mobilya tüketiminin üçte ikisini gerçekleştiriyor.

Mobilya ithalatında dördüncü sırada

Centre of Industrial Studies (CSIL) tarafından EUMABOIS için hazırlanan World Furniture Outlook verilerine göre; Fransa 2022 yılı sonunda rapora konu olan ülkeler arasında yaklaşık 8 milyar dolarlık mobilya üretimi ile 12’nci, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile 16’ncı, 9,4 milyar dolarlık ithalat ile 4’üncü, yaklaşık 15 milyar dolarlık yurt içi satış ile 6’ncı sırada yer aldı. 2021 yılı sonunda 8,4 milyar dolarlık mobilya üretimine imza atan Fransa, 2020 yılında 7 milyar dolarlık, 2019 yılında 7,6 milyar dolarlık, 2018 yılında ise 8 milyar dolarlık mobilya üretimine imza attı.

En çok mobilya ihracatını Almanya’ya yaptı

Raporda yer alan ihracat verilerine bakıldığında, 2022 yılında 2,4 milyar dolarlık ihracat yapan Fransa’nın 2021 yılı sonundaki toplam mobilya ihracatının 2,5 milyar dolar olduğu görüldü. Ülkenin 2020 yılındaki ihracatı ise 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Fransa 2022 yılında yüzde 15,6 oran ile en fazla mobilya ihracatını komşusu olan Almanya’ya gerçekleştirdi. Almanya’yı sırasıyla yüzde 9,6 ile İsviçre, yüzde 9,2 ile İspanya, yüzde 9 ile Birleşik Krallık, yüzde 8,5 ile Belçika, yüzde 6,6 ile İtalya, yüzde 6,2 ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 4,6 ile Portekiz, yüzde 3 ile Polonya ve yüzde 2,9 ile Çin takip etti.

Mobilya ithalatının büyük bir bölümü Çin’den

Özellikle mobilya ithalatında sektörün önemli oyunculardan biri olan Fransa’nın 2022 yılında ithalat oranı 9,4 milyar dolar olmuştu. Ülkenin 2021 yılı ithalatı 9,7 milyar dolar olurken, 2020’de ise 7,4 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. Fransa’nın 2022 yılı boyunca en fazla mobilya ithalatı gerçekleştirdiği ülke yüzde 21,4 oran ile Çin oldu. İkinci en önemli ithalat pazarı ise yüzde 15,8 ile İtalya oldu. İtalya’yı sırasıyla; yüzde 14,1 ile Almanya, yüzde 7,5 ile Polonya, yüzde 6,6 ile İspanya, yüzde 5,7 ile Belçika, yüzde 4,2 ile Portekiz, yüzde 3,1 ile Romanya, yüzde 3 ile Hollanda ve yüzde 2 ile Vietnam takip etti. Türkiye, İtalya’nın mobilya ithal ettiği ilk 10 ülke arasında yer alamadı.

Yurt içi satışlarda daralma öngörülüyor

CSIL Raporuna göre; 2022 yılı sonunda 14,9 milyar dolarlık, 2021 yılında 15,6 milyar dolarlık ve 2020 yılı sonunda ise 12,3 milyar dolarlık yurt içi mobilya satışı gerçekleştiren Fransa’nın 2023 yılı sonunda yurt içi mobilya satışında yüzde 3’lük bir daralma, 2024 yılı sonunda ise yüzde 2’lik bir büyüme kaydetmesi öngörülüyor. Mobilya üretim segmentleri incelendiğinde; Fransa’nın 2022 yılı sonunda yüzde 64’lük bir pay ile en çok diğerleri grubunda yer alan mobilya üretimi yaptığı görüldü. Ayrıca toplam mobilya üretiminin yüzde 22’sini mutfak mobilyaları, yüzde 7’sini ofis mobilyaları ve yine yüzde 7’sını koltuk, kanepe, sandalyeler oluşturdu.

Toplam 310 milyon dolarlık ağaç işleme makine ithalatı

Türk ağaç işleme makine sektörünün ilk 10 hedef pazarı içinde yer alan Fransa, 2022 yılı sonunda toplam 310 milyon dolarlık ağaç işleme makine ithalatı gerçekleştirdi. Fransa’nın 2021 yılındaki ithalatı 321 milyon dolar, 2020’deki ithalatı ise 263 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Ürün gruplarına göre ithalat verileri incelendiğinde; ülkenin 2022 yılında yaklaşık 101 milyon dolar ile en çok testere makineleri ithalatı yaptığı görüldü. İkinci sırada ise yaklaşık 52 milyon dolar ile diğerleri grubunda yer alan makineler yer aldı. Fransa’nın 2022 yılı sonunda tüm dünyadan ithal ettiği makinelerin sıralaması ise şöyle oldu; çeşitli makine işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden yapan makineler, işleme merkezleri, yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makineleri, delik açma veya zıvanalama makineleri, planya, freze veya keserek kalıplama makineleri, taşlama, zımparalama veya parlatma makineleri, bükme veya birleştirme makineleri

Türkiye’nin AİM ihracatı 2 milyon dolar ile sınırlı kaldı

Türkiye’nin 2022 yılı boyunca Fransa’ya yapmış olduğu ağaç işleme makine ihracatı ise 2 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Türkiye’nin 2021 yılındaki ihracatı 1,4 milyon dolar, 2020’deki ihracatı ise 2,4 milyon dolardı. Türkiye, 2022 yılında Fransa’ya 810 bin dolar ile en fazla testere makineleri satışı gerçekleştirdi Bunu 532 milyon dolar ile diğerleri grubunda yer alan makineler, 315 bin dolar ile çeşitli makine işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden yapan makineler takip etti. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl boyunca Fransa’ya, yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makineleri alanında hiç ihracat yapamadığı kaydedildi.