Makine Sanayi Korona Virüs Salgını ve Ekonomik Tedbirleri Değerlendirme Anketi Yayınlandı
Makine Sanayi Korona Virüs Salgını ve Ekonomik Tedbirleri Değerlendirme Anketi Yayınlandı

Türk Makine Sanayi, 17.400’ü Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makineler (NACE28) alanında olmak üzere Harmonize Sistem HS84-85- 87-90 kapsamında sınıflandırılan 30.000 kadar imalatçıdan oluşmakta ve 400.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Analizi’ne (RCA) göre ülkemizin en rekabetçi ürünleri makineleri olup, dünya makine ticaretinin %4 kadar daraldığı 2019 yılında sektör, ihracatını %4 artırarak Serbest Bölgeler de dahil 19 milyar dolara ulaştırmış, ülkemizin toplam ihracatı içindeki payını %10’un üzerine taşımıştır. Sektörümüz, koronavirüsle mücadelenin üst düzeyde olduğu bu dönemde kamu sağlığını korumaya ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak enerji, su, kanalizasyon, asansörler, iklimlendirme, soğuk zincirler gibi altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve kritik sınai ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için var gücü ile çalışmaktadır. Pandeminin, tedarikçisi olunan bazı sektörlere etkisi ve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Avrupa ülkelerindeki daralma, KOBİ yapısına haiz firmalarımızın mali yapılarında büyük kırılganlık yaratmış ve sürdürebirliklerine önemli derecede tehdit oluşturur hale getirmiştir. Bu bakımdan makine imalatı ile iştigal eden firmaları temsil eden 20 derneğin çatı kuruluşu olan MAKFED olarak her ölçek ve alt sektörden üye firmalarının katılımıyla salgının ekonomik ve çalışma hayatına etkileri ile buna dair alınan tedbirlerin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan seri anketlerin 10-18 Kasım 2020 tarihlerinde icra edilen beşincisinde ilk dört anket sonuçları ile değişimin izlenmesi amaçlanmıştır. Anket, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve TOBB Türkiye Makine ve Teçhizatı İmalatı Meclisi ile işbirliği halinde gerçekleştirilmiştir.

makfedanket5sonuc.pdf dosyasını indirmek için tıklayın!