Ağaç İşleme Makineleri Sektörü Hedef Pazar Raporu Yayımlandı
Ağaç İşleme Makineleri Sektörü Hedef Pazar Raporu Yayımlandı

Ağaç işleme makineleri sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu AİMSAD yürüttüğü sektörel çalışmalar kapsamında “AİMSAD Üye Firmalarının Ürettikleri Ürünlerle İlgili Nokta Atışı İhracat Hedef Pazarları” başlıklı raporu yayımladı. 22 farklı GTİP numarasına sahip ürünün tek tek analiz edildiği çalışma, ihracatçı firmaların hedef pazarlarını doğru belirlemesi konusunda kılavuz görevi görecek.

AİMSAD, başta üye firmaları olmak üzere tüm AİM sektörüne yol gösterici çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu zamana kadar hazırladığı sektörel raporlarla büyük başarılara imza atan AİMSAD, üye firmalarının ürettikleri ürünlerle ilgili hedef pazarlarını nokta atışı belirlemelerini sağlayacak önemli bir rapor hazırladı.

AİMSAD Üye Firmalarının Ürettikleri Ürünlerle İlgili Nokta Atışı İhracat Hedef Pazarları başlıklı rapor AİMSAD üye firmalarının ürün yelpazesini kapsayan 14 farklı 6’lı GTİP altında sınıflandırılan toplam 22 farklı 12’li GTİP numarasına sahip ürünün “nokta atışı” ihracat hedef pazarlarını ikincil veriler üzerinden tespit etmek için hazırlandı. Çalışma, alt kategorilerin GTİP detaylarına inilerek, ilgili ürün yelpazesindeki detaylı tanımlanan ürünler için daha hassas ve net potansiyel pazarlara ulaşabilmesine olanak sağladığı için 6’lı GTİP’e göre yapılan analizlerden çok daha işlevsel ve yol gösterici.

22 adet ürün incelendi

İkincil veri kaynağı olarak Dünya Ticaret Örgütünün en güncel uluslararası ticaret istatistikleri kullanıldığı çalışmada istatistikler www.trademap.org üzerinden ve en detaylı GTİP numarasına inilecek şekilde incelenip, veriler ilgili ürünler için analiz edildi. Çok miktarda verinin detaylı ve sistematik bir şekilde ele alındığı raporda, ihracatçı firmaların hedef pazar belirlemesinde gerekli olacak veriler süzüldü ve ilgilenilen 22 adet ürünün her biri için tek tek analiz yapıldı. Her ürünün geniş bir başlık altında incelendiği raporda, ithalat-ihracat verileri, karşılaştırmalar ve hedef pazarlara yönelik önerilerde bulunuldu.

Her ürün için RCA endeksi hesaplandı

Ürünlerine özel pazarları çeşitlendirmek isteyen ihracatçılar için kılavuz niteliği taşıyan çalışmada hedef pazar analizinin yanı sıra 14 adet 6’lı GTİP’teki ürünlerin 2019 (en güncel versiyon) Açıklanmış Göreceli Üstünlük (RCA) endeks değerleri de formüle göre teker teker hesaplandı ve söz konusu ürünlerin mevcut durumda dünya ticaretinde rekabetçi bir durumda olup olmadıkları ortaya kondu.

22 üründen sadece 5’inin rekabetçiliği yüksek

Raporda, Türkiye’deki firmaların ihracat performansı üzerinde etkili olan faktörlerin; firma özellikleri, faaliyet gösterilen sektör ve ihracat stratejisinin olduğu belirtildi. Ayrıca çalışmada, ihracatta başarılı olabilmek için doğru ihracat stratejisinin belirlenmesinin yanı sıra sektörel anlamda da rekabetçiliğin artması yönünde çok yönlü analiz ve çalışmalar yapılması gerektiği bilgisi paylaşıldı. Çünkü çalışma kapsamında analiz edilen toplam 22 adet ürün içerisinde rekabetçiliği yüksek ürün sayısının beş – altıyı geçmediği görüldü.