KOMİTELER

 

Fuar Komitesi

BAŞKAN

Yesari YERLİ

LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.

BŞK. YRD.

İsmet TOKTAŞ

AES Elektronik Makine San. Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

Mustafa Sabri EROL

AC İhracat İth. ve Paz. Ltd. Şti.

ÜYE

Kenan ARICI

LIGNO Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

Gürkan NECİPOĞLU

AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

İmalatçılar Komitesi

BAŞKAN

Merdan ŞEREFLİ

ÜSTÜNKARLI Makine A.Ş.

BŞK. YRD.

Mevlüt DİNÇ

Dinçmak Makine San.Tic.Ltd.Şti.

ÜYE

Alper İŞTOTAN

AİRPAK Hav. ve Filt. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

İsmet TOKTAŞ

AES Elektronik Makine A.Ş.

ÜYE

Fatih ATALAY

Mimçeko Makina İmalatı ve Ticareti

 

İthalatçılar Komitesi

BAŞKAN

Cumhur ARSLANOĞLU

TERVELLİ End. Ürünler DIŞ Tic. Ltd. Şti.

BŞK. YRD.

Bülent ESEN

 TURHAN Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

Kenan ARICI

LIGNO Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

Nahid YAMAK

Kadromak Makine San. ve Dış Tic. A.Ş.

ÜYE

Yelda AKINCI

Biesse Turkey Makine Tic. ve San. A.Ş.

 

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi

BAŞKAN

Dr. Serkan NECİPOĞLU

AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

BŞK. YRD.

Metin ARSLAN

Uv Teknoloji Kimya Makina San. Tic. İth. İhr. A.Ş.

ÜYE

Prof. Dr. Tuncer DİLİK

İstanbul Üniversitesi

ÜYE

Hakan ALTUN

BSA Mak. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

Serhan AKSU

Timsan Teknik İnş. Mak. San. Ltd. Şti.

  

Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi

BAŞKAN

Gürkan NECİPOĞLU

AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE

Ahmet Yesari YERLİ

LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.

ÜYE

Münevver ÇİLOĞLU

Uv Teknoloji Kimya Makina San. Tic. İth. İhr. A.Ş.

 

 

Derneğin başlıca komiteleri; Fuar, İthalatçılar, İmalatçılar, Basın-Yayın ve Tanıtım ile Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler’dir. Yönetim Kurulu, bu komitelere ilave olarak kendi görev sürelerince faaliyet gösterecek yeni komiteler kurabilir.

Komitelerde görev alacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve kendilerine Genel Sekreterlik tarafından davet mektubu gönderilir. Ayrıca, Genel Sekreterlik tarafından üyelere yapılacak duyurularla komitelerde görev almak isteyenler tespit edilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanması akabinde komitede görev alabilirler.

Komitelerde Dernek üyesi olmayan uzman kişiler de görevlendirilebilir. Kurulan komiteler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Bununla birlikte komiteler, hem Yönetim Kurulu hem de Genel Sekreterlik’e görüş sunarlar.

Yönetim Kurulu oy çokluğu ile komitelere yetki ve sorumluluk verebilir veya komite üyelerini görevlerinden azledebilir.

Komiteler, Madde 23’teki Usul ve Esaslara göre faaliyet gösterirler. Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir komitede görev alacağı gibi arzu ettiği tüm komite toplantılarına katılarak, görüş sunabilir. Ancak, asil üyesi olmadığı komitelerde oy hakkı yoktur.
 

1) KOMİTE ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELİK SEÇİMİ

AİMSAD Komiteleri’ne üye adayı olabilmek için; Dernek üyesi bir firmanın Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Ortağı, Şirket Müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı personeli ya da AİMSAD’ın Onursal veya Akademik Üyesi olmak gerekir.

1.1. Madde’de yazılı şartları taşıyan herhangi bir kişi istediği AİMSAD Komitesi’ne üyelik başvurusunda bulunabilir veya Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday gösterilebilir.

Üye adaylık başvuruları Dernek Genel Sekreterliği’ne yazılı bildirim (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ) yoluyla yapılır.

Dernek üyesi olmayan uzman kişiler de Yönetim Kurulu üyeleri tarafından AİMSAD Komiteleri’nde görevlendirilmek üzere üye adaylığına önerilebilir.

Komite üyeleri, başvuruda bulunan ve/veya aday gösterilen kişiler arasından ve Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile seçilir.

AİMSAD Komiteleri’ne seçilen aday statüsündeki üyelere Dernek Genel Sekreterliği tarafından ve en geç beş (5) iş günü içerisinde yazılı bildirim (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ) yoluyla yapılır. Buna müteakip adayların da Dernek Genel Sekreterliği’ne en geç beş (5) iş günü içerisinde yazılı geri bildirim (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ) yoluyla olumlu veya olumsuz cevaplarını sunması gerekir.

Üye adayı tarafından yapılan yazılı ve olumlu geri bildirimin Dernek Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben üyelik başlamış olur.

Olumsuz geri bildirimler olması halinde ise konu, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınır ve yeni adaylar belirlenmesi konusunda istişare edilir.

İlgili üye adayları tarafından herhangi bir bildirim yapılmaması halinde, üye adaylıkları düşer.

 

2) KOMİTELERİN YAPISI, İŞLEYİŞ USULÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI

AİMSAD Komiteleri, en az üç (3) üyeden oluşur ve üye sayısı çift sayı olamaz.

AİMSAD Komiteleri’nin üyelerinden en az biri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

AİMSAD Komiteleri’nin toplantı ve çalışmalarının koordine edilebilmesi, düzenli işleyişi, aksamadan yürütülebilmesi ve takibi bakımından; Komiteler ilk toplantılarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçmek ile yükümlüdür.

AİMSAD Komiteleri, toplantı araları en çok dört (4) ayı geçmemek kaydıyla bir yıl içerisinde en az üç (3) kez toplanmak zorundadır. İlgili yılın ilk Komite toplantısı, en geç Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar yapılmak zorundadır.

AİMSAD Komiteleri’nin üyeleri, toplantı tarihlerini ve gündemlerini 2.4. Madde’de belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla kendileri belirler.

AİMSAD Komiteleri, ilk toplantılarında çalışma alanlarını ve yıllık faaliyet planlarını belirler. Bu faaliyetler ile ilgili tahmini bütçesini yapar ve Yönetim Kurulu onayına sunar. AİMSAD Komiteleri, Yönetim Kurulu onayını müteakiben, belirlenen bütçe içerisinde kalmak kaydıyla sorumluluk alanında tam yetkilidir.

Komite toplantıları, AİMSAD Dernek Merkezi öncelikli olmak üzere istenilen herhangi bir yerde; gerekirse internet araçları üzerinden sanal ortamda ve/veya e-posta yazışmaları yoluyla gerçekleştirebilir.

AİMSAD Komiteleri’nin toplantılarında, AİMSAD Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı veya bu kişilerden en az birinin de hazır bulunması gerekir.

AİMSAD Komiteleri, “Karar Defteri” tutmak zorunda olup; Komite üyeleri beher toplantıda görüşülen gündem maddelerini ve bunlara istinaden alınan kararları işbu Karar Defteri’ne işleyerek imza altına almakla yükümlüdürler.

AİMSAD Komiteleri tarafından alınan kararlar, toplantıyı müteakip en geç otuz (30) iş günü içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yoluyla) bildirilir.

 

3) TOPLANMA ŞEKLİ VE OY HAKKI

AİMSAD Komiteleri için toplantı yeter sayısı, toplam Komite üye sayısının salt çoğunluğu ile sağlanır.

AİMSAD Komiteleri’nde tüm kararlar oy çokluğu ile alır.

AİMSAD Komiteleri’nde yapılan tüm oylamalarda her üye eşit olup; bir (1) oy hakkına sahiptir.

 

4) MEVCUT ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ

AİMSAD Komiteleri’nin üyeleri, Dernek Genel Sekreterliği’ne yapacakları yazılı bir başvuru (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yolu) ile üyelikten istifalarını isteyebilir.

Dernek Genel Sekreterliği’ne ulaşan istifa dilekçeleri, değerlendirilmek üzere ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınır. İstifası Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile kabul edilen üyelere Dernek Genel Sekreterliği tarafından en geç beş (5) iş günü içerisinde yazılı bildirim (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yoluyla) yapılır.

Buna müteakip üyelik sona erer. Yönetim Kurulu tarafından istifa başvurusu kabul edilmeyen üyeler, yerlerine yeni bir üye seçilinceye dek görevlerine devam etmekle yükümlüdür.

AİMSAD Komiteleri’nin üyelerinden herhangi biri geçerli bir mazeret göstermeksizin ve bu hususu Dernek Genel Sekreterliği yazılı olarak (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yoluyla) iletmeksizin üst üste iki komite toplantısına katılmazsa; ilgili Komite üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla düşürülebilir.